Klin Onkol 1995; 8(4): 120-123.

Souhrn: Autoři informují o konzervativní chirurgické léčbě karcinomu prsu v Masarykově onkologickém ústavu v letech 1991 až 1993. U časných stadií doporučují konzervativní chirurgické postupy s pooperační radioterapií.