recenze: Epidemiology of Lung Cancer

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 113.

J. M. SAMET Ed. Epidemiology of Lung Cancer
Marcel Dekker, Inc., New York 1994
543 str., 46 obr., 98 tab., cena 175 dol.

Zatímco na začátku tohoto století byl výskyt rakoviny plic ještě poměrně řídký, postupem doby se dostalo toto onemocnění ve světě do popředí příčin úmrtí. Kniha redigovaná vynikajícím epidemiologem přináší přehled zpracovaný na základě rozsáhlé literatury uspořádaný do 18 kapitol, napsaných 25 autory převážně americkými, ale také z Kanady, Velké Británie a Švédska. Knihu otevírá úvodní kapitola známého britského odborníka prof. R. Dolla. Následují kapitoly o kouření, deskriptivní epidemiologii rakoviny plic, vztahu rakoviny a kouření, vlivu pasivního kouření, vlivu znečištěného ovzduší, asbestu a umělých vláken, arsenu, radonu a dalších karcinogenech, potravě, genetických faktorech, vztahu profesionální expozice a typu plicní rakoviny, snižování výskytu rakoviny plic prevencí a regulací kouření, interakci kouření a jiných příčin rakoviny plic aj. Literární údaje opakovaně potvrzují, že rakovina plic u mužů je primárně vyvolávána kouřením. Není tomu tak u žen - na dramatickém nárůstu se významně uplatňují i jiné faktory. Stále je věnována pozornost faktoru ETS, tj. tabákovému kouři v životním prostředí (angl. environmental tobacco smoke), jež zvyšuje riziko rakoviny plic u nekuřáků. Bylo zjištěno, že denní expozice pasivního kuřáka nikotinem odpovídá 0,1 až 1 cigaretě u kuřáka, u nekouřících partnerů kuřáků se riziko rakoviny plic zvyšuje o 20 až 30 %. Venkovní expozice karcinogenním látkám ve vzduchu způsobuje maximálně 1 % všech případů rakoviny (většinou se jedná o rakovinu plic).

Bylo jednoznačně potvrzeno, že riziko rakoviny plic u pracovníků s asbestem je závislé na dávce. Výzkum v posledních letech se zaměřuje na stanovení rizika z jiných minerálních vláken, výsledky studií jsou rozporné. Příčinou profesionálního onemocnění rakovinou plic může být inhalace anorganického arsenu v trojmocné formě. Odhaduje se, že radon a jeho dceřiné produkty jsou příčinou 10 % všech případů plicní rakoviny v USA a 6 % ve Velké Británii. Prokazuje se, že současná inhalace radonu a kouření působí synergisticky, s efektem někde mezi aditivním a multiplikativním účinkem. Chronická silikóza je predispozicí zvýšeného rizika rakoviny plic - toto riziko je způsobeno buď vysokou expozicí dioxidu křemičitému nebo fib-rotickým procesem příp. oběma faktory. Je pravděpodobné, že vznik rakoviny plic může být podporován nedostatkem zeleniny a ovoce v potravě. V dalších kapitolách je pojednáno o buněčné a molekulární biologii rakoviny plic, o chronickém onemocnění plic jako rizikovém faktoru, o histologické klasifikaci plicních novotvarů, o prevenci rakoviny plic aj. ).


Skutečnost, že počet položek citované literatury za každou kapitolou se pohybuje od 50 do 300, svědčí o snaze autorů postihnout veškeré významné práce o této problematice. Je nutné ocenit úsilí editora a autorů nepředložit pouze kompilaci z rozsáhlé literatury, ale též zobecněný přehled současných názorů s důrazem na formulaci dosud neobjasněných problémů. Adresa nakladatelství: Marcel Dekker, Inc., Hutgasse 4, Postfach 812, CH-4001 Basel, Switzerland. ).

V. H.