Vlastní zkušenosti s chirurgickou léčbou nádorových onemocnění pankreatu

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 114-117.

Souhrn: Práce je retrospektivní studií pacientů operovaných v letech 1976-1994 na I. chirurgické klinice v Brně-Bohunicích pro nádorová onemocnění pankreatu. Na I. chirurgické klinice bylo do roku 1991 provedeno 217 operací pro uvedenou diagnózu, z toho 10 % resekčních výkonů na pankreatu. Na chirurgické klinice v Bohunicích bylo od roku 1992 operováno 96 pacientů pro nádory pankreatu. 30denní perioperační mortalita činila v posledních 3 letech 25 %. Nejhorší prognózu mají z hlediska dlouhodobého přežití pacienti s duktálním adenokarcinomem. Velmi dobrou prognózu naopak vidíme u vzácných maligních nádorů typu gelatinózního karcinomu, papilárního cystadenokarcinomu a karcinoidu. Největší množství perioperačních komplikací jsme pozorovali ve věkové skupině nad 60 let. Hemipankreatoduodenektomie byla nejčastějším resekčním výkonem, totální pankreatektomii provádíme dosud výjimečně u multifokálních nádorů.