Zpráva ze symposia Problémy při studiu sociálně ekonomických aspektů léčby zhoubných nádorů

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 127.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Symposium bylo organizováno Nadací společnosti Rhone-Poulenc Rorer v pěkném prostředí hotelu Hyatt, v centru Kolína nad Rýnem. Dovolte nejprve několik slov o Nadaci společnosti Rhone-Poulenc Rorer. Jde o vědeckou a humanitární organizaci, která se věnuje hlavně snahám o zlepšení zdravotního stavu populace. Tohoto cíle dosahuje svým působením na oblast veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky. Vydává množství publikací, podílí se i na celé řadě jiných aktivit ve světě, např. na humanitárních akcích ve Rwandě, Vietnamu a republice Burkina-Faso.