Mediastinální lymfomy u dětí s nutností urgentní operace

flag

Klin Onkol 1995; 8(5): 155-156.

Souhrn: v hrudní chirurgii vyžadují neodkladnou chirurgickou pomoc především úrazy hrudníku, neúrazové náhlé příhody hrudní jsou postatně vzácnější. Autoři referují o 3 nádorech předního mediastina, jejichž rychlý růst a především ventilační problémy si vyžádaly urgentní operaci. Jednalo se o lymfomy, které utlačovaly tracheu a bronchy a způsobily ventilační nedostatečnost, kterou se nepodařilo zvládnout mechanickou ventilací. Operačně byly nádorové masy zmenšeny a dýchací cesty uvolněny. Po operaci a histologickém vyšetření byla zahájena chemoterapie s dobrým efektem. U nádorových mas nejasné etiologie a rychlého růstu s útlakem dýchacích cest se stává tento postup racionální.