8. evropská konference o nádorových onemocněních

flag

Klin Onkol 1995; 8(6): 186-187.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 29. 10.-2. 11. probíhalo v Paříži ECCO 8. Jako již tradičně, jednalo se o rozsáhlou akci, sdružující onkology z celého světa, s komplexním pojetím onkologické tématiky. Sympózium se konalo v Kongresovém paláci, kde se přednᬚelo současně až v 7 sálech. Okolí přednáškových sálů bylo vyplněno exhibicemi jednotlivých firem. Rovněž byl dán prostor pro postery. Součástí sympózia byl i program pro zdravotní sestry.
Program sympózia shrnoval současné nové poznatky o nových látkách a nových postupech v onkologii.