LH-RH analoga v terapii karcinomu prostaty

flag

Klin Onkol 1995; 8(6): 183-184.

Souhrn: Předloženy výsledky použití triptorelinu u karcinomu prostaty a poukázáno je na všeobecně akceptované zásady antiandrogenní terapie. Kompletní antiandrogenní blokáda s LH-RH analogy jako součásti léčby byla použita u nemocných před radikální prostatektomii a u mladších pacientů s latentním karcinomem verifikovaným histologicky po tran-suretrální prostatektomii nebo klasické otevřené operaci realizované pro adenom. Vlastní bezprostřední výsledky jsou velmi povzbudivé, ale terapie je poměrně nákladná.