Současná strategie komplexní léčby nízkého a středního rizika GTN (gestační trofoblastické nemoci) v CTN Praha

flag

Klin Onkol 1996; 9(1): 14-17.

Souhrn: Komplexní léčebná strategie u gestační trofoblastické nemoci (GTN) musí individuálně vycházet ze zhodnocení předléčebných rizikových faktorů. Neexistuje žádný prognostický skórovací systém, který by byl akceptován všemi centry pro léčbu GTN. U113 žen léčených v našem centru v letech 1982-1991 jsme hodnotili rizikové faktory a statistickou významnost každého z nich. Předléčebná klasifikace českého Centra pro trofoblastickou nemoc (nízké, střední, vysoké a velmi vysoké riziko) založená na těchto rizikových faktorech s rozdílným stupněm významnosti, určuje základní léčebný postup. Strategie léčby pacientek nízkého a středního rizika závisí na přání dalšího těhotenství více než v ostatních skupinách. Naším úkolem by mělo být nejenom komplexní vyléčení pacientek, ale také zachování reprodukční schopnosti. Pacientky nízkého rizika léčíme režimy OM nebo ActD. Pacientky středního rizika režimy EMA - MO - 1, EMA - CO - 1, EMA - PE - 1. V období 1/1991 až 6/1994 jsme léčili 30 žen nízkého a středního rizika. U všech bylo dosaženo kompletní remise.