Zpráva ze studijního pobytu ve Francii

flag

Klin Onkol 1996; 9(2): 72.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: V září a říjnu 1995 jsem absolvovala dvouměsíční stáž v Institutu Gustave-Roussy (IGR) ve Villejuif, největším onkologickém centru v Evropě. Moje stáž byla zorganizována Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí Francie.
Výše uvedený ústav vznikl v roce 1934, tehdy byl pojmenován Institut du Cancer, od roku 1950 nese jméno Gustave-Roussy-jméno profesora, který v roce 1921 položil základy péče o onkologické pacienty a později se stal ředitelem vzniklého zařízení.

Nemocnice se rozkladá na ploše 100 000 m2, má 18 podlaží. Spolu s nedalekou nemocniční jednotkou La Grange (v Savigny-le-Tem-ple), která využívá technického vybavení nemocnice, má Institut více než 500 nemocničních lůžek. Pro pacienty, u nichž probíhá léčba a jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci, je od roku 1988 k dispozici nemocniční hotel „Le Campanile". Pobyt zde je hrazen systémem sociálního zabezpečení (la Sécurité Sociále). Dům Ronald McDonald přijímá od roku 1991 rodiče hospitalizovaných dětí v IGR.

V současné době pracuje v IGR přibližně 2 700 zaměstnanců, z toho 700 lékařů a vědců. Každý rok zde absolvuje stáž různé délky více než 300 lékařů a jiných vědeckých pracovníků. Toho času se v ústavu léčí více než 100 000 nemocných, za rok je evidováno kolem 11 000 nových pacientů.

Ústav zabezpečuje depistáž, vyšetřování a léčbu onkologických pacientů, dlouhodobé sledování nemocných, organizaci lékařsko-sociálních záležitosti, provádí výzkum v oblasti etiologie, profylaxe a léčby nádorů.