Antiemetická léčba blokátory 5-HT3, srovnání ondansetron (ZOFRAN), granisetro (KYTRIL)

flag

Klin Onkol 1996; 9(3): 98-102.

Souhrn: Cisplatina je základem v řadě kombinací používaných v onkogynekologíi. V dávce 75-90 mg/m2 patří do skupiny s velice silným emetogenním potenciálem. Zavedení blokátorů 5-HT3 receptorů do klinické praxe přineilo výrazné zlepšení tolerance silně emetogenních cytostatických kombinací. Ve vlastní práci jsme prospektivně provedli srovnání dvou antiemetických režimů používaných na našem pracovišti. Dexamethason 16 mg a ondansetron (ZOFRAN) 3x8 mg první den chemoterapie, druhý den dexamethason 4x 1 g a ondansetron 3x4 mg. Hodnoceno 25 žen, celkem 137 sérií chemoterapie s cisplatinou v dávkách 75-90 mg/m2. Druhý režim byl s granisetronem (KYTRIL) 3 mg i. v. jednorázově 1. den, za 24 hodin granisetron 3 mg i. v. při stejném podání dexamethasonu jako u první skupiny. Hodnoceno 25 žen, celkem 138 sérií chemoterapie s cisplatinou v dávkách 75-90 mg/m2. Oba režimy byly dobře tolerovány. Rozdíly v efektivitě jsou v prvních 24 hodinách (akutní fáze) po aplikaci cisplatiny lepší u skupiny s granisetronem. U skupiny s granisetronem 100% kontrola a velice dobrá kontrola byla lepší o 9 %, neuspokojivá kontrola a selhání byla o 11 % nižší. Pro pozdní zvracení a nauseu vykazovaly obě skupiny srovnatelné výsledky.