Interleukin-2 v regionální chemoimunoterapii nádorů jater

flag

Klin Onkol 1996; 9(4): 109-114.

Souhrn: Regionální intrahepatální chemoterapií inoperabilních primárních a sekundárních nádorů jater lze dosáhnout ve srovnáni s málo účinnou systémovou chemoterapií vyššího procenta léčebných odpovědí. Cílem regionální chemoimunoterapie, tj. zařazením cytokinů, zejména pak interleukinu-2 (IL-2) do léčebného schématu je však zlepšit také výsledky celkového přežití nemocných se zhoubnými nádory jater. Jedním z hlavních předpokladů efektu regionálně podaného IL-2 je aktivace jatemích lymfocytů (LAL- liver associated lymphocytes), efektorů se specifickým fenotypem a potenciální protinádorovou účinností přímo v cílové oblasti. Ačkoli v regionální monoterapii je samotný IL-2 jen málo účinný, režimy kombinující regionální podání cytostatik s IL-2 dosahují 50-70 % léčebných odpovědí. Autoři shrnují východiska regionální aplikace IL-2 a podávají přehled kombinovaných režimů regionální chemoimunoterapie včetně protokolu Masarykova onkologického ústavu v Brně a některých perspektiv této léčebné metody.