Standardizace a prezentace nádorových dat

flag

Klin Onkol 1996; 9(6): 195-201.

Souhrn: Deskriptivní epidemiologie onkologických onemocnění používá řady metod, tedy máme k disposici řadu ukazatelů, jimiž lze epidemiologickou situaci charakterizovat. Článek ukazuje, že pro konkrétní účel je třeba nejenom uvážlivě vybrat metodu, nýbrž výsledky také správně interpretovat, protože jinak lze ze správných dat dospět k nesprávným závěrům. Obecně platí, že čím jednodušší je výpočet veličiny, tím náročnější je tato veličina na interpretaci. Stručný přehled nejpoužívanějších metod resp. veličin, jimiž se epidemiologická situace popisuje, je doplněn ukázkami na příkladech a jejich diskusí. Zvláštní pozornost je věnována metodám věkové standardizace, protože jsou nezbytné pro porovnávání epidemiologických aspektů v různých regionech nebo časových obdobích.