Cardioxane - úvod

flag

Klin Onkol 1997; 10(3): 65-67.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Jedním z faktorů, na kterém závisí účinnost protinádorové chemoterapie je dávkování cytostatik. Plnému využití výhody dostatečně vysokých dávek však brání nejrůznější nežádoucí účinky cytostatik. Zatímco poškození krvetvorby může být v mnoha případech korigováno následnou aplikací hemopoetických růstových faktorů, popřípadě převedením kostní dřeně či hemopoetických kmenových buněk, zůstavají v mnoha případech terapeutickým problémem projevy orgánové toxicity. Mezi ně patří též kardiotoxicita.