Kardiotoxicita antracyklinů u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií

flag

Klin Onkol 1997; 10(3): 80-82.

Autoři se snaží shrnout problematiku kardiotoxicity antracyklinů u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií. Zaměřují se na možné rizikové faktory rozvoje časné a pozdní antracyklinové kardiotoxicity, na jejich klinickou manifestaci, možnosti monitorování a prevence.