Zkušenosti s depistáží kolorektálního karcinomu HAEMOCCULT testem

flag

Klin Onkol 1998; 11(2): 47-49.

Souhrn:  V r. 1996 jsme rozdali v gastroenterologické ambulanci MOÚ 1600 Haemoccult teslů /HT/ asymptomalickým jedincům starším 45 let. Hodnoceno bylo 1538 HT. Vyšetřovali jsme 31 osob s pozitivním HT. Zjistili jsme 12 adenomových polypů, 10 z nich jsme odstranili metodou endoskopické polypektomie. 1x řešen laserem, 1x řešeno operačně.