Některé kardiorespirační funkce u dětí, léčených pro akutní lymfoblastickou leukemii BMF protokoly

flag

Klin Onkol 1998; 11(5): 161-162.

Souhrn:  Cílem studie bylo vyšetřit kardiorespirační funkce u 33 dětí a adolescentů, kteří byli léčeni pro akutní lymfoblastic-kou leukemii podle BMF 83 protokolu (celkem 20 dětí) a podle BMF 90 protokolu (celkem 13 dětí). Provedli jsme spiroer-gometrické a spirometrické vyšetření. Výsledky byly hodnoceny obvykle v % normální populace. Statisticky signifikantní rozdíly mezi dětmi léčenými podle protokolu BMF 83 a 90 nebyly nalezeny. Změny, které by svědčily pro postižení po terapii vysokou dávkou metotrexátu nebyly prokázány. Většina ukazatelů byla na 80 % normy či v normě. U některých dětí se jeví možnost vzniku restriktivního plicního postiženi.