Konformní radioterapie – naděje a současná realita

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 45-50.

Souhrn: Autoři uvádějí základní pojmy, indikace, dosavadní klinické výsledky, stejně jako koncepční omezení třídimenzionální konformní radioterapie. Zdůrazňují, že při zavádění a použití této techniky do široké klinické praxe je nutno zohlednit mnoho požadavků komplexní povahy.

Plný text v PDF