Kouření a zhoubné bujení

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál 2000): 2-4.

Souhrn: Od 50. let máme nezvratné důkazy o kauzálním působení kouření na vznik četných zhoubných nádorů. Výsledky epidemiologických studií jsou potvrzovány novými poznatky o mechanismu chemicky indukované a podporované karcinogenese. Řada nových biochemických a genotoxických metod umožňuje hodnotit velikost expozice aktivních i pasivních kuřáků a poskytuje důkazy, že biologicky aktivní chemické látky pronikají i do vzdálených tkání a orgánů. Poznatky o biologické transformaci xenobiotik z tabákového kouře dokládají, že řada z nich může být v organismu dále biologicky aktivována na potentnější mutageny a karcinogeny. Na metabolické transformaci se podílejí četné enzymy, jejich indukovatelnost je m.j. podmíněna geneticky. Genetický polymorfismus je jednou ze základních příčin rozdílné vnímavosti lidí k následkům kouření. Kouření je hlavní jednotlivou preventabilní příčinou zhoubného bujení. Motivace kuřáků k zanechání kouření by mělo být rutinní součástí práce každého lékaře.

Plný text v PDF