Životní prostředí a zhoubné bujení

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál 2000): 17-20.

Souhrn: K úmrtnosti na zhoubné nádory přispívá výživa a kouření sumárně asi 65 %, faktory životního prostředí se podílejí méně než 10 %. Mylné názory, že syntetické chemické látky vyráběné pro široké užívání v průmyslu a v zemědělství jsou významným etiologickým faktorem v karcinogenezi, jsou odvozeny z jejich experimentálního testování. Maximálně tolerovatelné dávky aplikované v pokusech mnohonásobně převyšují koncentrace vyskytující se v životním prostředí. Je pravděpodobné, že vyvolávají buněčnou proliferaci ve tkáních experimentálních zvířat. Tyto podmínky podporují karcinogenní proces a to i při testování látek, které se vyskytují v běžných potravinách. Je třeba detailněji poznávat mechanismy chemicky indukované karcinogenese a případně změnit současné modely extrapolace experimentálních výsledků na reálné podmínky expozice člověka. Neuváženě stanovené bezpečnostní limity mohou neúměrně zatěžovat národní rozpočty a vyvolávat stresující chemofobii.

Plný text v PDF