Aplikace stentů do jiných oblastí než bronchiální strom u nemocných s maligními nádory plic

flag

Klin Onkol 2001; 14(Zvláštní číslo): 24-26.

Souhrn: Autoři předkládají k diskusi soubor nemocných, u kterých řešili komplikace maligního plicního nádoru (stenóz a jícnu, tracheoezofageální píštěl a stenóza horní duté žíly) zavedením kovového stentu. Materiál a metodika: Od října 1993 do září 1999 autoři zavedli kovový stent 21 pacientům s maligní stenózou jícnu podmíněnou plicním/bronchogenním nádorem. Tracheoezofageální píštěl mělo 9 z těchto 21 nemocných. Stent pro syndrom horní duté žíly zavedli pěti nemocným. Výsledky: Polykací potíže ustoupily do dvou dnů po zavedení stentu. 96% pacientů pak polykalo kašovitou stravu až do konce. Tracheoezofageální píštěl se podařilo úspěšně vyřešit ve všech případech. 30denní mortalita nemocných s maligní stenózou jícnu léčenou zavedením stentu 19 % (4 nemocní). Průměrná délka života nemocných po zavedení stentubyla 3,3 měsíce, u pacientů s tracheoezofageální píštělí pak 1,9 měsíce (žádný z těchto pacientů nežil déle jak 3 měsíce). Stenózu horní duté žíly či v. subclavia jsme zavedením stentu vyřešili ve všech případech. Obraz syndromu horní duté žíly ustoupil nejpozději do týdne. Komplikace jsme v závislosti na výkonu nepozorovali ani v jednom případě. Jeden nemocný zemřel 29 dnů po zavedení stentu. Průměrná délka života ostatních 4 pacientů byla 4,2 měsíce.

Plný text v PDF