Krvotvorné kmeňové bunky I. (definicia, identifikácia a regulácia)

flag

Klin Onkol 2002; 15(3): 81-85.

Súhrn: Krvotvorné kmeňové bunky (KKB) sú predmetom zvýšeného záujmu pre ich biologické vlastnosti a potencionálne medicínske využitie. Využitie KKB sa neustále zvyšuje v liečbe rôznych malígnych a nemalígnych ochorení. Identifikácia a charakteristika KKB je nevyhnutná pre rozvoj nových postupov v zmnožení (expanzii) a transplantácii KKB. Identifikácia a izolácia KKB je založená na ich biologických, fyzikálnych, imunologických a funkčných vlastnostiach. V ostatnom čase bolo objavených niekoľko účinných stimulačných faktorov ako napr. FLT-3 ligand (FL) a Stem cell factor (SCF), ktoré sú dôležité v regulácii KKB. Lepšie pochopenie regulačných mechanizmov KKB môže prispieť k vývoju nových terapeutických prístupov rôznych zatiaľ nevyliečiteľných ochorení.

Plný text v PDF