Některé nové přípravky k podpůrné léčbě v onkologii

flag

Klin Onkol 2002; 15(3): 111-114.

Souhrn: Podpůrná léčba u onkologicky nemocných je důležitá léčebná modalita, neboť různé komplikace mohou limitovat účinky protinádorové léčby. V posledních letech byly do klinické praxe zavedeny některé nové přípravky, které mohou účinnost podpůrné léčby posílit. Je podán stručný přehled nových antivirových, antibakteriálních a antimykotických přípravků. Pokroky jsou též v léčbě chemoterapií indukovaného zvracení (inhibitory NK receptorů) a v léčbě hyperurikémie (urát oxidáza).
K léčbě nádorové bolesti je možno kromě standardních prostředků použít též bisfosfonáty a transmukozní formu fentanyl citrátu (Actiq).

Plný text v PDF