Onkologické informační centrum pro veřejnost

flag

Klin Onkol 2002; 15(3): 119.

V prosinci 2001 bylo zprovozněno Onkologické informační centrum pro veřejnost, které funguje na půdě Masarykova onkologického ústavu. Během pěti měsíců ho navštívilo 481 klientů a nádorová linka obsloužila 264 volajících z celé republiky.


Smyslem informačního centra a bezplatné nádorové linky jako jedné z jeho hlavních služeb, je shromažďování a poskytování informací, které by mohly či měly pacienty a veřejnost zajímat: od prevence až po následnou péči, zahrnující také sociálně - psychologické aspekty.


Výhodou centra jako kontaktního způsobu edukace je individuální přístup ke klientům, většinou onkologickým pacientům nebo jejich blízkým. Ti získávají informační materiály cíleně, na základě předchozího neformálního rozhovoru se zdravotní sestrou. K dispozici je samozřejmě odborné zázemí Masarykova onkologického ústavu i návaznost na jiná pracoviště.


V informačním centru je k dispozici:
  • knihovna s populárně naučnou literaturou, CD ROM, bulletiny a jiná periodika,

  • kompletní nabídka osvětových materiálů v oblasti onkologie,
  • řada titulů publikací a letáků je volně k dispozici,

  • tři desítky vzdělávacích videopořadů,
  • počítač s internetem a doporučenými onkologickými stránkami,

  • adresáře organizací, sdružení a odborných pracovišť, informace o rekondičních pobytech a preventivních akcích aj.,

  • významnou službou je bezplatná nádorová linka na čísle 0800/222 322.

Z hlediska řešených problémů je největší zájem o terapii (správnost léčby, vedlejší účinky, léčebné postupy, prognóza onemocnění aj.), prevenci (možnosti preventivních vyšetření, prevence rodinných příslušníků onkologických pacientů), výživu (zejména při onkologickém onemocnění), obecné informace (co obnášejí vyšetření, základní informace i diagnózách), ale často jsou řešeny i problémy psychologické (přijímání onkologické diagnózy).


Dosavadní zkušenosti z provozu centra ukazují, že přes 70 % klientů tvoří onkologičtí pacienti, kolem 20 % jejich rodinní příslušníci a zbytek reprezentuje zdravá veřejnost. Do budoucna je tedy třeba soustředit se právě na tuto, z hlediska primární prevence nejdůležitější skupinu.


Kontaktní informace
Onkologické informační centrum pro veřejnost Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno bezplatná linka: 0800/222322,05/43134314, email: educentrum@mou.cz, www.mou.cz; v provozu v pracovní dny od 8 do 15 hodin

Plný text v PDF