Radionuklidová diagnostika a terapie tumorů v dětském věku

flag

Klin Onkol 2003; 16(Suppl 2003): 100-102.

Souhrn: Nukleární medicína hraje po dlouhou řadu let důležitou roli v diagnostice dětských pacientů s nádorovým onemocněním. Scintigrafické metody oproti anatomickým zobrazovacím metodám, jako je CT, sonografie a NMR, podávají navíc informaci funkční. Scintigrafie může být využita v iniciálním stagingu onemocnění, při hodnocení efektu léčby, detekci recidivy onemocnění a komplikací onkologické léčby. Radiofarmaka mohou být užita také terapeuticky. V článku jsou uvedena jednotlivá radiofarmaka využívaná v dětské onkologické diagnostice a terapii.

Plný text v PDF