Filgrastim a akutní myeloidní leukemie

flag

Klin Onkol 2003; 16(4): 161-167.

Souhrn: Klinické studie s filgrastimem a dalšími kolonie stimulujícími faktory jsou prováděny už více než 10 let. Tyto látky byly u pacientů s akutní myeloidní leukemií zkoušeny proto, aby redukovaly procento závažných infekcí po chemoterapiích. Randomizované studie potvrdily, že aplikace filgrastimu vede ke snížení rizika infekce po chemoterapii. Druhým důvodem k podávání kolonie stimulujících faktorů u nemocných s akutní myeloidní leukemií byl „priming“ leukemických blastů – zvýšení účinnosti chemoterapie. Filgrastim byl podáván před a během chemoterapie, aby došlo ke zvýšení citlivosti leukemických blastů na léčbu. Výsledky randomizovaných studií ale zatím nepotvrdili účinnost této strategie. U pacientů s akutní myeloidní leukemií je filgrastim úspěšně používán i při mobilizaci krvetvorných buněk periferní krve. Podávání filgrastimu u nemocných s akutní myeloidní leukemií je bezpečné.

Plný text v PDF