Kostní metastázy. Patogeneze, diagnostika a léčba

flag

Klin Onkol 2004; 17(1): 29-32.

Souhrn: Kostní metastázy jsou častou komplikací u nemocných s různými zhoubnými nádory, zejména u karcinomu prsu, prostaty a plic. V patogenezi kostních metastáz se uplatní interakce různých cytokinů (např.IL-1, IL-6, TNF, TGF® , ostoprotegerin), které vedou k aktivaci osteoklastů a k resorpci kosti. Diagnostika se opírá o zobrazovací metody (rtg kostí, scintigrafie, CT, MR) a o biochemické vyšetření (degradační produkty kolagenu, koncentrace kalcia). Cílem léčby je omezit nežádoucí důsledky kostních metastáz (bolest, hyperkalcémie, patologické fraktury, komprese míchy) a zlepšit kvalitu života nemocných. Léčba kostních metastáz je multimodální. Uplatní se chirurgická léčba, radioterapie i systémová léčba (chemoterapie, hormonální léčba, bisfosfonáty). Zvláště výhodné jsou bisfosfonáty, protože tlumí nejen bolest, ale efektivně snižují hyperkalcémii svým tlumivým účinkem na aktivitu osteoklastů.

Plný text v PDF