Pomůcka pro výběr materiálu pro orientaci preparátu v mammární chirurgii

flag

Klin Onkol 2005; 18(4): 152-154.

Souhrn: Jedním z problémů v konzervativní chirurgii prsu je lokalizace a pooperační orientace resekátu. Nejjednodušším způsobem orientace je použití dvou značek ve dvou na sebe kolmých rovinách. Doporučujeme označit naložit orientační stehy před kompletním vyjmutím preparátu, čímž se zamezí změně směru. V případech, kdy jsou odstraňovány mikrokalcifikace, je nezbytností „specimen radiography“. Tehdy je vhodné využití relativně radiokontrastního materiálu. Popisujeme jednoduchou a lacinou metodu výběru nejvhodnějšího materiálu – snímek řady vzorků stehů.

Plný text v PDF