Výsledky DOBI vyšetření v Masarykově onkologickém ústavu

flag

Klin Onkol 2005; 18(4): 149-151.

Souhrn:
účel: Zhodnotit novou vyšetřovací metodu pro diagnostiku nádorů prsu zaměřenou na měření prostupnosti červeného světla prsem a zaznamenání odezvy na tlakový podnět, který vyvolává změny v objemu protékající krve.
Soubor a metoda: 100 ženám vyšetřeným na RDG oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně mamografií bylo v případech, kdy mamografie prokazovala podezřelou lézi, následně provedeno vyšetření metodou dynamicko optického zobrazení prsu (Dynamic Optical Breast Imaging DOBI). Všem ženám byla poté provedena z podezřelého místa cílená core-cut biopsie a zhodnocena citlivost a přesnost DOBI ve srovnání s mamografií.
Výsledky: Senzitivita 71% i specificita 64% DOBI vyšetření z naší studie dává naději na možné využití této nezátěžové metody v budoucnu k detekci maligních lézí prsu.

Plný text v PDF