Detekce a výskyt chromozomálních aberací u zhoubných nádorů děložního hrdla a vaječníků

flag

Klin Onkol 2006; 19(2): 124-129.

Souhrn: Karcinom děložního hrdla je druhým nejčastějším zhoubným nádorem u žen v celosvětovém měřítku.
I přes dobře definované a známé přednádorové stavy a dostupné metody jejich detekce je výskyt tohoto nádoru stále vysoký. V etiologii hraje významnou roli HPV (human papilloma virus) infekce. Incidence tohoto nádoru v České republice je daleko vyšší než v ostatních rozvinutých zemích. Karcinom ovaria je onemocnění s nejvyšší mortalitou mezi gynekologickými zhoubnými nádory. Etiologie není zcela známá, předpokládá se mnohostupňový proces spojený s nahromaděním genetických změn postihující onkogeny, tumor-supresorové geny a mutátorové geny, které hrají klíčovou roli v buněčné regulaci. Cytogenetické a molekulárně genetické charakteristiky nádorů v korelaci s ostatními molekulárně biologickými parametry upřesňují znalosti o karcinogenezi. Konečným cílem je vytvoření prediktivního modelu pro klinickou praxi. V článku je podán přehled současných znalostí o genetických aspektech cervikálních a ovariálních karcinomů.

Plný text v PDF