Magnetická rezonance prsu – první zkušenosti.

flag

Klin Onkol 2006; 19(3): 194-197.

Souhrn
Technika magnetické rezonance prsu (MR mamografie) prodělala v posledních 20letech obrovský vývoj. Zavedení kontrastních látek, vývoj speciálních mamárních cívek a především vývoj nových MR technik staví MR prsu do role zásadní vyšetřovací modality v detekci a stagingu karcinomu prsu. Sensitivita visualizace invazivního karcinomu prsu je udávána až 100%. Následující sdělení se věnuje moderní metodice, základním indikacím a metodice hodnocení MR mamografie. Je doplněno i několik prvních zajímavých případů.

Plný text v PDF