Klin Onkol 2006; 19(3): 177-182.

Souhrn:
Úvod. Vakuová biopsie provedená mamotomem doplňuje řadu minimálně intervenčních diagnostických výkonů, které se staly standardem v mamární diagnostice. Cílem předoperačních biopsií je snížení počtu chirurgických diagnostických excisí a současně úplná diagnostika, která vede k individuálnímu plánování léčby (tailoring).
Soubor a metody. V České republice bylo ve všech devíti centrech, pracujících s mamotomií, dosud provedeno 1 129 vakuových biopsií, z toho hand held (HH) verzí 510 výkonů a stereotaktických (ST) verzí 619 výkonů. Na pracovišti první autorky v Mamma Centru DTC Praha bylo provedeno 241 výkonů a tento soubor je podrobněji analyzován stran výtěžnosti metody.
Výsledky. Mamotomií bylo zachyceno v analyzovaném souboru při HH verzi karcinom in situ v 13%, invazivní karcinom v 17%, atypická hyperplasie v 28% a benigní patologie ve 42%. ST verze zachytila karcinom in situ ve 26%, invazivní karcinom ve 14%, atypická hyperplasie v 18% a benigní patologie opět ve 42%.
Závěr. Vakuová biopsie pod stereotaktickým zaměřením je indikována pro ověření všech typů nejasných mikrokalcifikací. Přesné indikace pro vakuovou biopsií prováděnou hand-held technikou (pod ultrazvukovou kontrolou) zatím nejsou stanoveny, ale praxe je již ukazuje.

Plný text v PDF