XIII. Jihočeské onkologické dny

flag

Klin Onkol 2006; 19(3): 176.

Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a České onkologické společnosti
pořádají
XIII. Jihočeské onkologické dny
Český Krumlov - Zámecká jízdárna
19. 10. - 21. 10. 2006
Téma
DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORU PRSU
Předběžný program
19.10.2006 (čtvrtek) Satelitní sympozia
20.10.2006 Odborný program
Společenský večer
21.10.2006 Odborný program
Doprovodný program
Abstrakta přihlašovaných přiednášek a posterů do programu XIII. JOD, zašlete do 30. 6. 2006 na adresu
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Podrobné informace o poplatcích, ubytování, doprovodném programu a p., poskytuje : Informační odd.
Nemocnice Č. Budějovice a. s., PhDr. Marie Šotolová, ul. B. Němcové č. 54, 370 87 České Budějovice,
tel: 387 872 015, fax: 387 872 065, mobil: 723 847 004, e-mail: pr@nemcb.cz

Plný text v PDF