Lymfoscintigrafie u pacientek s nekončetinovým lymfedémem po disekci axily a radioterapii .

flag

Klin Onkol 2006; 19(5): 252-254.

Souhrn
Poměrně častou komplikací komplexní terapie terapie karcinomu prsu je lymfedém homolaterální horní končetiny, k jehož rozvoji dochází až u 30% pacientek. Velice málo informací se však dosud objevuje v literatuře o nekončetinovém lymfedému. V rozvinuté formě se projevuje bolestí a /nebo otokem operovaného prsu nebo měkkých tkání různých oblastí hrudníku nebo výjiměčně i epigastria. Latentní forma nekončetinového lymfedému bývá často lékaři nerozpoznána a tedy není ani správně léčena. Základem správné diagnózy je detailní anamnéza a pečlivé klinické vyšetření. Autoři se v práci zaměřili na zhodnocení přínosu lymfoscintigrafického vyšetření u pacientek se suspektním nekončetinovým lymfedémem. Kromě zobrazení lymfedému prsu umožňuje lymfoscintigrafie prokázat alternativní cestu lymfatické drenáže do jiných než homolaterálních axilárních uzlin. Tato informace může být důležitá i pro lymfoterapeuta, kterému ukáže cestu pro provádění efektivní manuální lymfodrenáže.

Plný text v PDF