Pohyb v onkologické pneumochirurgii: lymfadenektomie & adjuvance.

flag

Klin Onkol 2006; 19(5): 279-284.

Souhrn
Chirurgické řešení plicní rakoviny pod zorným úhlem současných dat klinické onkologie a torakochirurgie. Pohled 2006.

Plný text v PDF