Retrospektivní analýza terapie lokálně pokročilých ca rekta v ÚRO v posledních 6 letech.

flag

Klin Onkol 2006; 19(5): 265-269.

Souhrn
Zpracovali jsme soubor 487 pacientů léčených v Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice na Bulovce v letech 1998/2003, pro pokročilý karcinom recta a rectosigmoidea neoadjuvantní chemoradioterapií nebo radioterapií, hodnotili jsme délku přežití v závislosti na způsobu léčby, vliv následné adjuvantní terapie na délku přežití,dosažený downstaging, možnost provést sfinkter zachovávající operace, procento lokálních recidiv a dosažené léčebné výsledky.

Plný text v PDF