Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 54-55.

Zodpovědné geny: PRSS1 – chromozom 7q35, SPINK1 – chromozom 5q32

Typ dědičnosti: autozomálně dominantní

Genetické testování indikuje klinický genetik nebo klinický lékař (gastroenterolog,onkolog, chirurg).


Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):

  1. Ústav biologie a lékařské genetiky UK
  2. LF a FN Motol, Praha (MUDr. Monika Koudová, monika.koudova@fnmotol.cz ) – mutační analýza genů PRSS1 a SPINK1
  3. Oddělení lékařské genetiky FN Brno (RNDr. I. Valášková, ivalaskova@fnbrno.cz, RNDr. I. Bartejsová) – mutační analýza genů PRSS1 a SPINK1
  4. Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava (RNDr. Sylwia Walczysková, sylwia.walczyskova@fnspo.cz) – mutační analýza genů PRSS1 a SPINK1

Plný text v PDF