Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 8-11.

Zodpovědné geny: BRCA1 – chromozom 17q21, BRCA2 – chromozom 13q12- 13 (CHEK2 – chromozom 22q12.1)
Typ dědičnosti: autozomálně dominantní Genetické testování indikuje klinický genetik.


Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):

  1. Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno (RNDr. Eva Macháčková, Ph.D., emachack@mou.cz) – mutační analýza genů BRCA1 a BRCA2, CHEK2
  2. Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK Praha (doc. MUDr. Petr Pohlreich,CSc., ppohl@lf1.cuni.cz ) – mutační
    analýza genů BRCA1 a BRCA2,CHEK 2
  3. Onkologické centrum Nový Jičín (Mgr. Spiros Tavandzis, spiros.tavandzis@onkologickecentrum.cz) – mutační analýza genů BRCA1 a BRCA2, CHEK2
  4. Gennet Praha (RNDr. Martina Putzová,martina.putzova@gennet.cz) – mutační analýza genů BRCA1 a BRCA2
    1. Plný text v PDF