Duhovková metastáza jako iniciální manifestace bronchogenního malobuněčného karcinomu diseminovaného do mediastina

flag

Klin Onkol 2009; 22(4): 179-182.

Východiska: Kazuistika prezentuje případ bronchogenního malobuněčného karcinomu mediastina
metastazujícího do duhovky, průběh onemocnění a možnosti jeho terapeutického ovlivnění.

Případ: 69letá pacientka přicházející s tumorózním útvarem duhovky levého oka. V rámci
diferenciální diagnostiky a kompletního došetření je následně diagnostikován diseminovaný
bronchogenní malobuněčný karcinom mediastina. Po bioptické verifikaci primárního maligního
ložiska je zahájena chemoterapie, během níž dochází k regresi duhovkové léze a úpravě sekundárního
glaukomu při zachování zrakových funkcí.

Závěry: Metastáza duhovky může být prvním příznakem diseminovaného maligního onemocnění. Duhovkovou metastázu bronchogenního malobuněčného karcinomu lze terapeuticky ovlivnit chemoterapií při zachování zrakových funkcí postiženého oka a zvýšení kvality života těžce onkologicky nemocného člověka.

Plný text v PDF