Klin Onkol 2010; 23(3): 192.

Cetkovský P, Kouba M et al.
Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických
infekcí u imunokompromitovaných pacientů.

Praha: Triton 2009. 259 s. ISBN 978- 80- 7387- 343- 1.

Kniha Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů je určena hematologům a onkologům i jejich klinickým a laboratorním spolupracovníkům – konziliářům, pečujícím o pacienty podstupující intenzivní chemoterapii a transplantaci kostní dřeně.

Plný text v PDF