Dlouhodobé sledování pacienta s eozinofilním granulomem žebra

flag

Klin Onkol 2011; 24(6): 460-464. DOI: 10.14735/amko2011460.

Souhrn
Východiska: Eozinofilní granulom je, obzvláště u dospělých, jedním z nejméně častých kostních nádorů. Eozinofilní granulom je nejčastější formou hystiocytózy z Langerhansových buněk a je charakterizován výskytem solitární kostní léze, obvykle v lebce či dlouhých kostech. Eozinofilní granulom je benigní onemocnění, jehož diagnóza a diferenční diagnóza představují větší problém než jeho léčba. Sledování: Prezentujeme kazuistiku pacienta s eozinofilním granulomem žebra, sledovaného po dobu 14 let a léčeného kombinací chirurgické léčby a chemoterapie. Závěr: Prognóza dospělého pacienta s eozinofilním granulomem je skvělá a relaps onemocnění zřídkavý. Všechny léčebné přístupy, včetně chirurgické léčby, chemoterapie, kortikosteroidů, ozáření a paliativní péče mají velmi dobré výsledky a zdá se, že onemocnění v mnoha případech samo odezní. Vzhledem ke svému vzácnému výskytu a neznámé patogenezi zůstává toto onemocnění zahaleno jistým tajemstvím.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2011460

Plný text v PDF