Centra plastické chirurgie v ČR provádějící profylaktické operace prsů s rekonstrukcí u žen s vysokým (dědičným) rizikem nádorů prsu

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 1): 10.

Plný text v PDF