Preimplantační genetická diagnostika (PGD) hereditárních nádorových syndromů

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 1): 84-86. DOI: 10.14735/amko20121S84.

Souhrn
Pokroky v molekulárně biologických metodách umožňují analýzu genotypu z jedné či několika buněk, což přináší rozsáhlé využití v preimplantační genetické diagnostice (PGD) nejen chromozomálních aneuploidií, ale i monogenních nemocí, tudíž i hereditárních nádorových syndromů. PGD tak může být přínosná v těch případech, kdy je riziko přenosu patologické vlohy z rodiče na potomka z různých důvodů nežádoucí. Předkládáme tři případy rodin s PGD a dosavadní výsledky.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20121S84

Plný text v PDF