Jubileum pana profesora MUDr. Dalibora Ondruše, DrSc.

flag

Klin Onkol 2013; 26(3): 224.

V júni 2013 sa dožíva významného životného jubilea popredná osobnosť slovenskej i európskej urológie a onkológie, prof. MU Dr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Plný text v PDF