Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 3.

Česká republika má vybudovanou síť komplexních onkologických center a jasnou regionální strukturu zařízení poskytujících onkologickou péči. Z tohoto pohledu patříme mezi vyspělé země Evropy. Máme jednu z nejhustších sítí nemocnic v Evropě a mezi vyspělými zeměmi máme vysoce nadprůměrný počet hospitalizací, avšak nejsme schopni zlepšit včasný záchyt onkologických onemocnění. Již v roce 2003 byl přijat Národní onkologický program, jehož motto zní „Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“.

Plný text v PDF