Prekancerózy v gynekologii – ovarium

flag

Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 54-55. DOI: 10.14735/amko2013S54.

Souhrn

Na rozdíl od zhoubných nádorů vulvy, pochvy, čípku a těla děložního dosud nebyly jasně definovány ani morfologické, ani molekulární charakteristiky prekurzorů ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů. U ovariálního karcinomu je snaha nalézt prekancerózy umožňující diagnostiku a léčbu ještě před rozvojem invazivního karcinomu. Toto úsilí je navíc potencováno tím, že ovariální karcinomy jsou zatíženy nejvyšší mortalitou ze všech gynekologických malignit. V poslední době se v souvislosti s výzkumem patogeneze ovariálního karcinomu objevují zprávy dokládající různou morfologii, patogenezi i molekulární alterace v této heterogenní skupině. Je patrná tendence k dualistickému dělení epiteliálních zhoubných nádorů do dvou skupin. Typ I zahrnuje low-grade serózní, endometrioidní, clear-cell, mucinózní a Brennerův karcinom. Ke II. typu se řadí high-grade low-grade serózní karcinom, nediferencovaný karcinom a maligní smíšený mezodermální tumor (karcinosarkom). Byl definován potenciální prekurzor high-grade serózního ovariálního karcinomu, serózní tubární intraepiteliální karcinom (STIC).

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013S54

Plný text v PDF