Prekancerózy v gynekologii – pochva

flag

Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 47-48. DOI: 10.14735/amko2013S47.

Souhrn

Prekancerózy pochvy jsou relativně vzácné, přesně definované léze, které vznikají především v souvislosti s infekcí rizikovými kmeny lidských papilomavirů (HR-HPV). Nejčastější výskyt je v koincidenci s cervikálními prekancerózami a v poševním pahýlu po hysterektomii. Podle histologického typu dělíme vaginální prekancerózy na dlaždicové (vaginální intraepiteliální neoplazie) a nedlaždicové. Do skupiny nedlaždicových prekanceróz pochvy řadíme vaginální adenózu, která představuje prekancerózu clear-cell karcinomu pochvy. V léčbě poševních prekanceróz se uplatňují jak chirurgické, tak nechirurgické techniky, včetně využití laserových destrukčních metod a lokální aplikace 5-fluorouracilu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013S47

Plný text v PDF