Prekancerózy v gynekologii – vulva

flag

Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 44-46. DOI: 10.14735/amko2013S44.

Souhrn

Pro prekancerózy vulvy je užíván společný termín VIN – vulvární intraepiteliální neoplazie. Histologická diagnóza VIN je založena na abnormální proliferaci skvamózního epitelu. Rozlišujeme dva základní typy VIN podle vztahu k lidským papilomavirům. Nediferencovaná (klasická) vulvární intraepiteliální neoplazie je spojována s přítomností onkogenních genotypů HPV, zatímco diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie je bez vztahu k vysoce rizikovým genotypům HPV. Článek uvádí přehled výskytu a epidemiologie VIN, klasifikační systém a její diagnostiku. Na závěr se zmiňuje o léčebných možnostech. VIN může být léčena chirurgicky (excize, částečná vulvektomie, vulvektomie, laserová ablace) nebo konzervativně (imiquimod).

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013S44

Plný text v PDF