Onkologie v obrazech - Pacient s recidivujícím melanomem na pravé tváři

flag

Klin Onkol 2013; 26(6): 448.

Pacient ve věku 75 let s recidivujícím melanomem na pravé tváři.

Plný text v PDF