Studie CLARINET – průkaz antiproliferativního účinku lanreotidu

flag

Klin Onkol 2013; 26(6): 438-439.

Úvod

Gastroenteropankreatické neuroendokrinní nádory (GEP-NEN) jsou poměrně vzacne nadory s rostouci incidenci. Představuji heterogenni skupinu nadorů lokalizovaných v žaludku, pankreatu, tenkem a tlustem střevě.

Plný text v PDF