XOFIGO® (radium - 223 dichlorid) v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

flag

Klin Onkol 2013; 26(6): 440-441.

Prognóza nemocných s prostatickým karcinomem

Prognóza nemocných s generalizovaným karcinomem prostaty je velmi variabilní – 10 % nemocných s metastázami nežije déle než šest měsíců, naopak stejný počet mužů – 10 % – přežívá s metastázami déle než 10 let, 50 % nemocných přežívá tři roky od vzniku metastatického onemocnění [1–3].

Plný text v PDF